ιατρικο προσωπικο

Μωυσιάδης
Δημήτριος

Ιατρός Νεφρολόγος, MD, PHD Επιστημονικά Υπεύθυνος

ιατρικο προσωπικο

Αθανασοπούλου Ευσταθία

Ιατρός Νεφρολόγος, MD

ιατρικο προσωπικο

Κουτανίτης
Βασίλειος

Ιατρός Παθολόγος

ιατρικο προσωπικο

Σπυρόπουλος
Κωνσταντίνος

Ιατρός Παθολόγος, MD, FRSH

ιατρικο προσωπικο

Μωυσιάδης
Δημήτριος

Ιατρός Νεφρολόγος, MD, PHD Επιστημονικά Υπεύθυνος

ιατρικο προσωπικο

Αθανασοπούλου
Ευσταθία

Ιατρός Νεφρολόγος, MD

ιατρικο προσωπικο

Κουτανίτης
Βασίλειος

Ιατρός Παθολόγος

ιατρικο προσωπικο

Σπυρόπουλος
Κωνσταντίνος

Ιατρός Παθολόγος, MD, FRSH

ιατρικο προσωπικο

Μωυσιάδης
Δημήτριος

Ιατρός Νεφρολόγος, MD, PHD Επιστημονικά Υπεύθυνος

ιατρικο προσωπικο

Αθανασοπούλου
Ευσταθία

Ιατρός Νεφρολόγος, MD

ιατρικο προσωπικο

Κουτανίτης
Βασίλειος

Ιατρός Παθολόγος

ιατρικο προσωπικο

Σπυρόπουλος
Κωνσταντίνος

Ιατρός Παθολόγος, MD, FRSH